Jos et ole vielä jäsen, liity tehyn jäseneksi tästä

Tehy on maamme suurin sosiaali-ja terveysalan koulutuksen saaneiden ammattijärjestö. Tehyn jäseninä on 270 ammattiosastoa. Ammattiosastojen jäseniä voivat olla terveysalan tai sosiaali-ja terveysalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Tehyn Haminan seudun ammattiosaston toimialueena on Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Jäsenistö työskentelee julkisella sektorilla. Jäseniä ammattiosastoomme kuuluu noin 300.

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Sen lisäksi pyrimme järjestämään jäsenille virkistystoimintaa.

Ammattiosaston varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Joka kolmas vuosi näissä kokouksissa valitaan ammattiosastolle puheenjohtaja ja hallitus.

Ammattiosaston kokouksen valitsema hallitus hoitaa sille säännöissä määriteltyjä tehtäviä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ja heidän varajäsenet. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. 

Tehyn Haminan seudun ammattiosaston hallitus kokoontuu kesä-heinäkuuta lukuunottamatta kerran kuukaudessa.